Płyty oporowe / TERA

Rezystory TERA wykonane są z blach stalowych. Wymagana rezystancja jest uzyskiwana przez wykrawanie systemu otworów w poszczególnych elementach i zestawianie ich w zespoły.

 

Rezystory TERA są oferowane w obudowach zapewniających klasę ochrony do IP 23 o mocach dostosowanych do wymagań klientów.

Przykłady zastosowań

 Dźwigi