Backer OBR Sp. z o.o.

Backer OBR Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Adres:
ul. Głowackiego 39
74-200 Pyrzyce
Województwo zachodniopomorskie

Zarząd
Ewa Bogacka - Prezes Zarządu
Sławomir Czumak - Członek Zarządu
Robert Dziedzik - Członek Zarządu

Kapitał zakładowy: 17.334.000 zł
Udziałowcy: Backer BHV AB (Szwecja) - 100%

NIP: 852-001-08-07
REGON: 008358936
KRS: 0000153595

 

Konta bankowe:
SVENSKA HANDELSBANKEN
EUR 24 2250 0001 0000 0040 0231 3251
SEK 57 2250 0001 0000 0040 0231 2851
PLN 92 2250 0001 0000 0040 0231 1251
SWIFT HANDPLPW