Historia firmy

Nasza Firma powstała w 1991 roku w Szczecinie pod nazwą OBR Sp. z o.o. Od samego początku obszarem naszego działania była produkcja grzałek rurkowych opartych na technologii opatentowanej w 1921 roku przez Chrystiana Backera.

Ważniejsze etapy rozwoju Firmy:

  >> 1991

 • uruchomiliśmy produkcję rurkowych elektrycznych elementów grzejnych i uzyskanie wydajności na poziomie kilku tysięcy sztuk grzałek miesięcznie

  >> 1992 

 • rozpoczęliśmy współpracę ze szwedzką firmą Backer Elektro-Värme AB z Sösdali
 • uzyskaliśmy certyfikat VDE na produkowane przez nas wyroby

   >> 1995

 • zacieśniliśmy współpracę z firmą Backer Elektro-Värme AB
 • przenieśliśmy się ze Szczecina do Pyrzyc, do zakupionych budynków o powierzchni ok. 1200m²

  >> 1996

 • osiągnęliśmy poziom produkcji 1 miliona sztuk grzałek rocznie

  >> 1997

 • staliśmy się częścią firmy Backer Elektro-Värme AB i zmieniliśmy swoją nazwę na Backer OBR Fabryka Elementów Grzejnych Sp. z O.O.
 • wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:1994 i uzyskaliśmy certyfikat Bureau Veritas Quality International

   >> 2000

 • realizując kolejną inwestycję zwiększyliśmy powierzchnię produkcyjną do 7000m²
 • rozpoczęliśmy produkcję grzałek foliowych 

   >> 2003

 • uruchomiliśmy produkcję rezystorów i paneli sterowniczych
 • recertyfikowaliśmy System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 z udziałem firmy Bureau Veritas Quality International
 • zmieniliśmy nazwę firmy na Backer OBR Sp. z O.O.
 • sprzedaliśmy ponad 3 mln sztuk grzałek rurkowych 

   >> 2004 

 • zwiększyliśmy roczną sprzedaż grzałek rurkowych do ponad 5 mln sztuk

   >> 2005

 • uruchomiliśmy nowo zbudowany zakład produkcyjny w Stargardzie Szczecińskim
 • oddaliśmy do użytku nowy kompleks produkcyjno-biurowy w Pyrzycach

   >> 2007

 • wdrożyliśmy Systemem Zarządzania Ochroną Środowiska oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  zgodnie z normami PN-ISO 14001:2004, PN-N- 18001:2004 i uzyskaliśmy certyfikat  przyznany przez Bureau Veritas Certification 

   >> 2008

 • rozbudowaliśmy zakład produkcyjny w Stargardzie Szczecińskim – powstała kolejna hala na potrzeby produkcji rezystorów, paneli i grzejników gołoskrętkowych , a tym samym nasza łączna powierzchnia produkcyjna przekroczyła 20 000 m²

   >> 2009

 • recertyfikowaliśmy Systemem Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008 z udziałem Bureau Veritas Certification

Geneza nazwy BACKER:

Możemy z dumą stwierdzić, że jesteśmy kontynuatorami w prostej linii dorobku i myśli technicznej człowieka, który jako pierwszy wymyślił i w późniejszym czasie opatentował konstrukcję rurkowego elementu grzejnego.

Osobą tą był Christian Backer - norweski inżynier, który będąc asystentem na Uniwersytecie Technicznym w Trondheim (środkowa Norwegia) pracował nad pozyskaniem czystego chemicznie magnezu (Mg) z wody morskiej.

W trakcie badań udowodnił możliwość wytworzenia z czystego magnezu (pierwiastka, który jest metalem a tym samym przewodnikiem elektrycznym) – materiału, który okazał się jednym z najlepszych izolatorów elektrycznych,  a jednocześnie  dobrym przewodnikiem ciepła zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach. Materiałem tym stosowanym do dnia dzisiejszego w rurkowych elementach grzejnych jest tlenek magnezu (MgO).

Aby wykonać grzałkę rurkową należało rozciągnięty drut oporowy wraz z magnezem umieścić centrycznie wewnątrz rury osłonowej, a następnie przekształcić przewodzący prąd magnez w izolator.

Christian Backer rozwiązał ten problem umieszczając grzałkę w autoklawie i poddając ją  podwyższonemu ciśnieniu w wysokiej temperaturze. Na skutek tego z magnezu powstawał wodorotlenek magnezu, a później pod działaniem wysokiej temperatury w procesie wygrzewania przekształcał się w tlenek magnezu i usuwaną ze środka grzałki wodę.

To rozwiązanie nazwano procesem Backera

Ten i kilka następnych patentów Christiana Backera doprowadziło do powstania wystarczająco dobrego i bezpiecznego produktu w postaci grzałki rurkowej, który miał stać się alternatywą dla kuchni gazowych.

Christian Backer wyemigrował do Kanady i w Ottawie prowadził kolejne eksperymenty mające na celu opracowanie pełnej koncepcji produkcji grzałek rurkowych. Po opracowaniu technologii  i metody produkcji rozpoczął sprzedaż licencji na produkcję według jego metody. Po drugiej wojnie światowej  rozpoczął działalność w Szwecji. W tym celu w roku 1949 wraz z Nilsem Bernerupem (późniejszym założycielem NIBE Verken w Markaryd) założył firmę Backer Electro Varme AB.

Produkty Backera wywodzą się z technicznych reguł zawartych w jego patencie opublikowanym w roku 1921:

 • drut oporowy zajmuje centralne miejsce wewnątrz rury osłonowej
 • przestrzeń między rurą a drutem oporowym wypełniona jest tlenkiem magnezu
 • po wypełnieniu grzałka jest zaprasowana (zwalcowana), a następnie uszczelniona.

Tak wytworzone elementy grzejne zwane są też „elementami Backera”