Zarząd firmy Backer OBR

Ewa Bogacka

Prezes Zarządu

Robert Dziedzik

Członek Zarządu

Sławomir Czumak

Członek Zarządu