Grupa Backer

Nasza Firma należy do Grupy Backer, która stanowi rodzinę firm zlokalizowanych  w różnych krajach Europy (w  Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii, Czechach, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii), Azji (w Chinach) i Ameryki Północnej (w Meksyku).

Backer World Wide

Firmy Grupy Backer, współpracując ze sobą, są w stanie szybko reagować i wspierać się wzajemnie w celu rozwiązania każdej kwestii wynikającej z  potrzeb Klientów Grupy. W celu utrzymania wysokiej efektywności działania poszczególne Firmy Grupy posiadają specjalizacje w stosowaniu określonych technologii, a tym samym w produkowaniu specyficznych grup wyrobów: grzałek do powierza, do środowisk płynnych, grzałek wulkanizowanych, grzałek foliowych,  grzałek do kolejnictwa, grzałek PTC, paneli sterowania, wiązek kablowych, rezystorów mocy i innych.
Taka struktura organizacyjna i  działanie pozwala Grupie Backer oferować swoim klientom optymalne warunki współpracy przy rozwiązywaniu każdej kwestii z obszaru grzejnictwa elektrycznego.