Typu HS

Rezystory HS uzyskują możliwość pełnego obciążenia po ich montażu na elemencie rozpraszającym ciepło – radiatorze.

 

Ich wspólną cechą jest korpus wykonany z materiału dobrze przewodzącego ciepło - aluminium. W zależności od rodzaju obciążenia stosowane jest wypełnienie materiałem organicznym lub piaskiem kwarcowym. Zakres oferowanej mocy od 5 W do 300 W.


Przykłady zastosowań

  Rezystor HS