Grzałki patronowe

Grzejniki patronowe są specjalną grupą wyrobów znajdującą zastosowanie głównie do podgrzewania narzędzi, oprzyrządowania, form itp.

Są to elementy grzejne, które muszą pracować w pasowanych gniazdach. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z metalowymi ściankami gniazda i dobremu odprowadzaniu ciepła grzejniki patronowe mogą pracować z dużymi obciążeniami powierzchniowymi.

 

Przykłady zastosowań:

 Ogrzewanie narzędzi

 

>> Pozostałe zastosowanie
  • przemysł tworzyw sztucznych
  • przemysł wyrobów gumowych
  • przemysł wyrobów papierniczych
  • przemysł wyrobów technicznych dla medycyny
  • przemysł wyrobów technicznych dla laboratoriów
  • przemysł drzewny
  • przemysł obuwniczy
  • przemysł odlewniczy
Grzałki do wody