Do rozmrażania

Rurkowe elementy grzejne przeznaczone do odmrażania i odszraniania są elementami specjalnie zabezpieczonymi przed wpływem wody i wilgoci. Końce elementów są zawulkanizowane przy pomocy gumy, a wyprowadzenia prądowe wykonane są z przewodów w izolacji gumowej.


Przykłady zastosowań

 

Gastronomia

Zamrażanie i
urządzenia chłodzące

Sprężarki

 

>> Pozostałe zastosowanie
  • klimatyzacja
Bild:Rörelement för vätskeuppvärmning